OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech vedených na serverech: Pandatron.cz, Pandatron.sk, Pandatron.com, Pandatron.eu, Pandatron.de, Pandatron.it, Pandatron.pl, Pandatron.ru a Pandatron.jp (dále jen Pandatron). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba

Zdeněk Novotný, zapsaná v živ.rejstříku Vysoké Mýto pod. č. 845/2008/OŽÚ/Tom/3 se sídlem na adrese Slatina 103, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 87103974, DIČ: CZ8209223693.
a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

UŽIVATELSKÝ ÚČET

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

DORUČOVÁNÍ

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

V Praze dne 12. 10. 2012